søndag den 2. april 2017

Hættemågekolonien

Pas på hovedet...

Måger er generelt sådan lidt ugleset i dagens Danmark, og de er forresten heller ikke de mest fotograferede fugle. På naturfoto-udstillingen på Vildmosegård er det tydeligt, at mere fotogene arter som rørdrum, hav- og kongeørn og rovfugle i det hele taget hører til blandt fuglefotografernes foretrukne mål.

Det er egentlig lidt synd, for mågerne er en vigtig del af den danske fugleverden og netop i Lille Vildmose spiller hættemågerne en væsentlig rolle. Mange fugle lever nemlig højt på netop hættemågens koloni-tilstedeværelse. En koloni af larmende og vagtsomme hættemåger giver  stor beskyttelse mod rovfugle og andre farer.

Mågerne forsvarer nemlig deres afkom. Ret håndfast endda. Og jeg var da ganske tæt på et få en vred hættemåge i hovedet, da jeg lørdag forsøgte mig med kameraet på mågernes enemærker. Det kom der så et sjovt billede ud af...
Den her hættemåge sad bare lige i skabet...
Troldænder er blandt de fugle, der altid bruger
 hættemågekolonier som yngleplads.
Den gråstrubede lappedykker er ikke afhængig af hættemåger. Den er til
gengæld en af de mest fotograferede fuglearter i Lille Vildmose.

Ingen kommentarer: