søndag den 13. maj 2018

Gæs(ter) fra Canada

Gåsetræk

Søndag morgen var anderledes. Der var larm i luften...

Det er canadagæssene, der ankommer. Det mindes jeg ikke, at have oplevet tidligre, men canadagåsen betragtes da også som en relativ ny art i Grønland. De kommer antageligt fra - som navnet siger - Canada, hvor de trives godt. Fuglene i Grønland er sandsynligvis en del af fødselsoverskuddet.

De yngler gerne i de fugtige moser i Vestgrønland - og dem er der masser af øst for Sisimiut, hvor det isfri område er næsten 200 km bredt. Men de skal tage sig i agt, skal de. For der er jagttid på canadagås. Fra midten af september til november er der fri jagt på den store og kødfulde gås, der i øvrigt formodes at tage ynglepladser fra den langt mindre grønlandske blisgås, hvor bestanden er sølle 30.000 styk.

I Danmark betragtes canadagåsen som en decideret invasiv art - og det er spørgsmålet, om ikke også det på sigt vil blive tilfældet i Grønland. Men indtil videre tager vi den fra den positive side og betragter larmen søndag morgen som et sikkert forårstegn.

Ingen kommentarer: