mandag den 12. januar 2015

Efter stormen

Billeder fra søndagsturen

Ølandsdæmningen klarede endnu en gang mosten...
Blæsevejret har lagt sig - sådan nogenlunde de. Skaderne er til at overskue. Her på Øland er der i hvert fald ikke sket meget.

Søndag middag ville jeg have været en tur i City Syd, men det blev nu ikke til noget. Ryaa var gået over bredderne ved Vejlen - og jeg gad ikke tage turen uden om. Så det blev til en kort tur til Gjøl Havn i stedet.

Det faldt sådan cirka sammen med vandstandsmax i fjorden - og som det ses på billederne, var der i hvert fald ikke meget tilbage at give af.

Også ved dæmningen var vandstanden høj, men ikke kritisk. For de høje vandstande opstår normalt ved vestenvind - og derfor blæser bølgerne på langs af den øst-vest-vendte Ølandsdæmning. Ikke desto mindre er der jo planer om, at dæmningen skal forhøjes. I følge borgmester Mogens Gade drejer det sig om en forhøjelse på cirka 80 centimeter, men projektet mangler endnu godkendelse fra både statens og digelaugets side, så vidt jeg har forstået.
På havnen i Gjøl nåede vandet netop til kajkanten.
Godt med tang på kajen i Gjøl.
Ryaa er gået over sine bredder ved Vejlen - og vejen til Vadum
 blev spærret umiddelbart efter, at dette billede er taget.
Ryaas normale løb til højre for sivbremmen.

Ingen kommentarer: