søndag den 21. december 2014

Necropolis

Cairos svar på Christiania

Cairos gamle kirkegårde bebos nu
 af godt en million mennesker.
Tæt på Cairos centrum ligger De Dødes By eller slet og ret Cairo Necropolis.

Det er et kæmpestort begravelsesområde - en kirkegård vil vi sige i Danmark - hvor den ægyptiske hovedstad gennem århundreder har begravet sine døde. Området er på godt seks kvadratkilometer og historien går helt tilbage til kalifatet 600 før Kristus og frem til cirka 1800.

Mange mennesker er gravlagt her, og området er tæt besat med mausolæer, moskeer og endog kirker - blandt andet den største koptiske kirke med plads til 15.000 mennesker.

En af indgangene til Necropolis.
I løbet af det 20.århundrede har området ændret karakter og er nu hjemsted for godt en million såkaldte hjemløse. Indflytningen i området, der hverken har kloakker eller rindende vand, begyndte efter Nassers tiltræden i 1952, hvor mange blev hjemløse i forbindelse med hårdhændede saneringsprogrammer. Efter jordskælvet i 1992 kom der yderligere mange til området.

Området bliver desuden brugt som losseplads - og en god del af områdets befolkning ernærer sig hæderligt ved at klunse. Faktisk bor der en del ganske velhavende beboere i området, og der er i dag et betydeligt antal paraboler i Necropolis.

Selv om en del af de såkaldt hjemløse er blevet velhavende, ønsker de ikke at flytte fra området, der ligger centralt i Cairo. Jeg fristes til at sammenligne det lidt med Christiania, der jo også startede som et slumstormerprojekt.

Den gamle gravplads er Cairos svar på Christiania.
En del af befolkningen i Necropolis er kristne, som har givet et væsentlig bidrag til Cairos renovationsvæsen ved at drive svinehold i de store affaldsbunker. Det var derfor et væsentligt tilbageslag for den kæmpestore bys renovationsvæsen, da staten befalede alle svin aflivet i forbindelse med svineinfluenzaen i 2009.

Jeg ved ikke, om det er årsagen, men jeg vil da godt tilføje, at umiddelbart virker renovationsservicen i Cairo ikke overbevisende i dag. Jeg tror helt ærligt aldrig, at jeg har været i så møgbeskidt en by.

Jeg beklager billedkvaliteten. Billederne er taget gennem en bilrude. Af sikkerhedshensyn ønskede guiden og chaufføren ikke at stoppe ved Necropolis.

Ingen kommentarer: