onsdag den 19. marts 2014

Dagens ord LXV

Epideiktisk...

Bloggeren i færd med epideiktiske
aktiviteter. Taebaek, Sydkorea 2005.
Foto: Trine Kamp Larsen.
Så lærte man lige et nyt ord...

I ugens udgave af Kommunikationsforum.dk er der en analyse af en nekrolog over Jesper Langballe, der jo døde forleden. Her kan man lære, at nekrologen tilhører en retorisk genre, der kaldes epideiktikken.

Jeg indrømmer blankt og på stedet, at det ord har jeg aldrig hørt før - og havde i øvrigt svare kvaler med bare at udtale det, da jeg lige så det.

I artiklen forklares ordet som lejlighedstale - og det giver god mening. Alligevel forsøgte jeg at gå et spadestik dybere i forklaringen. Ord er nemmere at huske, hvis man forstår oprindelsen - i hvert fald i min alder.

Det viser sig, at det er sammensat af episk - altså fortællende, og deiktisk, der betyder at fortælle om noget kendt. Det viser sig også, at gruppen af påpegende stedord (demonstrative pronominer) kan deles i to grupper, nemlig de deiktiske og de anaforiske, hvor sidstnævnte gruppe peger mod noget tidligere omtalt, mens de deiktiske peger på noget, der forudsættes alment kendt.

For en ordkløver er den slags ganske spændende - især når man som undertegnede har begået ganske mange lejlighedstaler. Men det er altså også lidt nørdet - indrømmet.

Ingen kommentarer: