lørdag den 5. december 2015

Stilhed

Travle dage i Aalborg

Erhvervsdirektør i Grønlandsbanken Jesper Hansen stod for
 den første af fire keynotes og gav konferencedeltagerne en indføring
i den grønlandske økonomi. Jeg kender Jesper Hansen fra Nuuk,
hvor navnefællesskabet har givet anledning til muntre forvekslinger...
Jeg har i sin tid haft Gert Mulvad, formand for 
det grønlandske forskningsråd,  som 
praktiserende læge i Nuuk.
Der har været stille på bloggen de seneste dage.

Jeg har haft travlt - meget travlt. Torsdag og fredag var Aalborg Universitet vært for kongerigets årlige Polarforskningskonference, så siden onsdag har jeg været travlt optaget med møder og snak med gamle bekendte fra både Danmark, Grønland og tiden i Arktisk Råd.

Det var første gang, at Aalborg var vært for Polarforskningskonferencen - og det var i øvrigt anden gang nogensinde, at den blev afviklet uden for København. Oprindeligt hed konferencen polarforskningsdagen - og var stort set et møde mellem nogle hardcore naturvidenskabsfolk og så folk fra forsvaret, der planlagde den kommende sommers aktiviteter i udkants-grønland.

Peter Stougaard fra Københavns Universitet, der
blandt andet forsker i grønlandske kartofler, rejste et
 interessant spørgsmål om rettigheder til genetisk materiale.
Men i Aalborg blev hele paletten foldet ud, og der var deltagere også fra den humanistiske og samfundsvidenskabelige forskning - og det er næppe en forkert påstand, når jeg i en artikel om konferencen noterede, at det var landets skarpeste hjerner inden for arktisk forskning, der var samlet i Aalborg.

Selve konferencen mindede om min svundne tid på universitetet. Forelæsninger og debatter i et stort auditorium, men heldigvis var der en stram tidsplan, så forskerne - med et par få undtagelser - blev holdt på sporet og derfor ikke fik lov til at fordybe sig i akademiske spidsfindigheder. Og så var der i øvrigt rig lejlighed til at dyrke gamle kontakter i kaffepauserne samt onsdag og torsdag aften.
Lektor Anne Merrild Hansen stod for konferencens sidste keynote,
 hvor hun meget underholdende berettede om, hvorfor
 mange grønlandske erhvervsprojekter går galt.

Ingen kommentarer: