torsdag den 10. december 2015

Dagens ord LXXIV

Management-nonsens

Sproget kan bruges til mange ting. Blandt andet til at imponere og skjule, at man ikke har noget på hjerte - og til at gøre det enkle meget besværligt. For man får ikke en høj løn, hvis det, man laver, er nemt og enkelt. Det er antagelig baggrunden for en stillingsannonce fra Rockwool-fonden, som jeg faldt over forleden.

Men jeg er altså ikke imponeret. For sjældent har jeg da set så meget intetsigende vrøvl på så lidt plads. Døm selv:

Erfaren katalysator i social innovation med fingeren på pulsen og godt netværk

Rockwool Fonden har som mål at generere ny uafhængig viden, der adresserer de udfordringer, velfærdssamfundet står overfor indenfor bl.a. marginalisering og risikoadfærd, indvandring og integration, med særligt fokus på udsatte unge.

Dette gør vi gennem forskning og gennem design og afprøvning af nye innovative løsninger til helt konkrete sociale samfundsudfordringer, der kan forankres nationalt. For at lykkes, kræver dette en analytisk og katalytisk tilgang til social innovation og servicedesign, som spænder fra en eksplorativ fase over udvikling, design, realisering og implementeringsfaser til den evidenstunge evaluerings- og siden skaleringsfase.

Vi leder efter en ny program manager i Interventionsenheden, som vil få det primære ansvar for, hvordan vi forankrer og skalerer vores sociale indsatser.

Arbejdet vil bl.a. omfatte:
- Udvikling og ledelse af nye sociale indsatser for at sikre fremdrift, forankring og katalytiske samarbejder allerede i udviklingsfasen
- Tidlig identifikation af og strategisk netværksopbygning med lokale og nationale stakeholders, herunder at igangsætte, engagere og drive tværsektorielle partnerskaber og netværk
- Indgående og opdateret kendskab til beskæftigelses- og socialsektoren på stats- og kommunalt niveau
- Ledelse af/deltagelse i sociale og brugerdrevne design- og innovationsprocesser, herunder tæt samarbejde med servicedesignere, sociale innovatorer og projektholdere, så udviklingen, realiseringen og forankringen af nye sociale indsatser sker i en dynamisk proces med inddragelse af slutbrugerne og centrale interessenter
- Projekt- og programledelse i tæt samarbejde med øvrige interventionsmedarbejdere og med forskere fra forskningsenheden mhp. systematisk opsamling af data og læringsinformation til generering af ny viden, ny praksis og evidensskabelse.

Du skal
- være en innovativ,analytisk stærk og handlekraftig, medspiller, som kan agere katalysator for vores interventioner, så de rodfæstes og skaleres i samfundet
-have solid erfaring med strategiudvikling og formidling af komplekse emner
være imødekommende, energisk, kreativ og med en naturlig evne til at netværke
have erfaring indenfor et eller flere af vores forskningsområder, herunder udsatte børn og unge
være en stærk kommunikator med smittende engagement og høj troværdighed, både skriftligt og mundtligt på dansk og engelsk
-have indsigt i og gerne erfaring med at planlægge kvantitativt evaluerbare projekter, der kan opfylde vores interne krav til forskningsbaseret evidens og randomiserede effektstudier
-have 5-10 års relevant erhvervserfaring
-have en relevant kandidat- eller ph.d.-grad

Rockwool Fondens Interventionsenhed er en lille dynamisk enhed midt i en udviklingsproces. Du vil således få en stor indflydelse på, hvordan vi arbejder, stor frihed og ansvar i udførelsen af dine arbejdsopgaver, et kollegialt arbejdsmiljø præget af stærkt engagement og høj faglighed, fleksible arbejdstider og gode arbejdsforhold.

Folk, der skriver sådan noget vås, bør for evigt fradømmes retten til at føre skriveredskab.

2 kommentarer:

ThePoulr sagde ...

Spot on, Jesper.
Hvor har du dog ret

Nuukaalborg sagde ...

Tak...