mandag den 29. oktober 2018

Afskaf sommertiden

Overtro på linie med troen på den flade jord og tandfeen

Som en lille protest undlod jeg at stille
havemøblerne tilbage natten til søndag.
Der skal ikke herske tvivl om, at EU og al dets væsen og ikke mindst flommeeuropæerne i Bruxelles bestemt ikke er min kop morgente.

Men ret skal være ret: Jeg blev foretagendet lidt mildere stemt, da kommisionsformand Juncker i et kort øjebliks klarsyn tog initiativ til at afskaffe tidsskifte-cirkusset, hvor vi to gange om året skifter mellem normaltid og den såkaldte sommertid.

Men hvor længe var Jesper i baronens seng? 

Junckers forslag blev straks og øjeblikkeligt sendt til hjørne med et velturneret spin og et forslag om, at vi nu skal have sommertid hele året. Så nu diskuterer politikerne på livet løs, om vi skal have sommertid eller normaltid – i stedet for at få løst det grundlæggende og basale problem med de to årlige tidsskifter.

Selv om der tilsyneladende er god vilje i EU, så ligger det meget tungt her i landet. Forleden forklarede transportminister Ole Birk Olesen til Altinget.dk, at en overgang til normaltid vil betyde, at der om foråret og sommeren vil blive en time mindre til at spille fodbold udendørs på anlæg uden lamper.

Det argument er simpelthen så forvrøvlet, at man glimrende forstår, at DSB og andre områder under Olesens ressort ikke fungerer. For det første kan vi ikke indrette samfundet af hensyn til nogle få fodboldtosser, og for det andet ændrer sommertiden ikke på dagens længde. Uanset om vi har sommer- eller normaltid er dagen fortsat cirka 18 timer her i Nordjylland ved midsommer. Et målebånd bliver jo heller ikke længere af, at man skærer ti cm af den ene ende og flytter dem hen til den anden ende.

Desværre er Olesen ikke alene om tyrkertroen på tidsskiftets blændværk. Hos de konservative er holdningen, at det slet ikke er noget, vi skal beslutte her i landet. ”Hvis man åbner op for det, kan alle landene jo beslutte noget forskelligt, så Danmark og Sverige lige pludselig kan være i forskellige tidszoner,” siger den konservative Merete Scheelsbeck til Altinget.dk. Så meget for de konservative dyder som Gud, Konge og Fædreland. I det parti er man åbentlyst klar til at ofre Fædrelandet og dansk suverænitet til den europæiske blandemaskine.

I øvrigt er Scheelbecks argument også mod bedre vidende. For det er slet ikke noget problem – jeg vil endda sige tværtimod, hvis den svenske del af Asien fik sin egen tidszone. Jeg vil minde det konservative blålys om, at Kongeriget Danmark gennem århundrede har fungeret fint med tre forskellige tidszoner. På Færøerne er man en time efter og i Grønland fire timer efter dansk tid. Jeg har boet femten år i Grønland, og det har nu aldrig været et problem med forskellige tidszoner.

Sommertid er noget middelalderligt blændværk og overtro på linie med troen på den flade jord og tandfeen. Det har simpelthen ingen berettigelse i et moderne oplyst samfund med moderne og oplyste borgere.

Man siger, at befolkningen har de politikere, som den fortjener. Jeg roder fortsat i min samvittighed for at finde ud af, hvad jeg har gjort af onde ting, siden jeg skal straffes med sådan en flok bovlamme politikere i Folketinget.

Politikerne snakker – og der sker absolut intet. Det viser folkestyrets forfald og demokratiets massive krise, hvor der er plads til både uvidenhed, ignorance og løgne for at undgå at tage den eneste naturlige beslutning: Afskaffe de to årlige tidsskifter, der bare bidrager til dårlig nattesøvn, frustration, forbandelser og forvirring.

Nordjyske Stiftstidende 28.oktober 2018

Send en kommentar