onsdag den 6. april 2016

Eskimo

Sprognørderier

Fra de gode, gamle dage. Grønland set af
maleren Emanuel A. Petersen.
Ordet "eskimo" har i vore dage en lidt nedsættende klang, og mange foretrækker at sige inuit i stedet.

Sådan er der så meget, og det er slet ikke det, som er mit ærinde i dag. Her vil jeg til gengæld se nærmere på etymologien bag eskimo.

Ordet bruges om visse befolkningsgrupper i det arktiske område. I mine unge dage på Knud Rasmussens Højskole i Sisimiut lærte jeg, at eskimoer etnografisk set er en betegnelse for arktiske folk, der overvejende ernærer sig af havpattedyr.

Ordet skulle stamme fra cree-indianerne, der kaldte inuit for "ayashkimew", der menes at betyde "dem, som æder råt kød" eller "folk, der går med snesko". Cree-sprog er i familie med en række andre indianske sprog, blandt andet cheyenne og sortfod, som går under fællesnavnet algonquin, og som i lighed med inuitsprogene er polysyntetisk - altså kan udtrykke en hel sætning med et enkelt ord.

Men jeg er netop blevet opmærksom på en interessant artikel fra 1950 af den verdensberømte danske sprogforsker og etnograf William Thalbitzer.

Han mener, at ordet eskimo oprindeligt kommer fra jesuitterne, der missionerede blandt algonquin, og at ordet er afledt af excomminqui, som egentlig betyder bandlyst, men i den konkrete sammenhæng blev brugt om ikke-kristne mennesker. Via fransk esquimaux til eskimo, der bruges på både dansk og engelsk. Det er efter min mening en ganske interessant vinkel på ordets etymologi - og jeg vil i hvert fald aldrig mere oversætte eskimo som kødspiser.

Inuit er flertalsformen af inuk, der betyder menneske, og er i dag en meget brugt fællesbetegnelse for oprindelige folk i Canada, Alaska, Grønland og Rusland, der er organiseret i Inuit Circompolar Council, der repræsenterer folkene internationalt i blandt andet FN og Arktisk Råd.

Folk i Grønland betegner ofte sig selv som kalaallit (der også betyder mennesker) - eller slet og ret grønlændere. Derfor er Grønlands officielle navn også Kalaallit Nunaat, menneskenes land. Andre inuit-folk er blandt andet inupiaq i Alaska og yupik i Rusland.

Ingen kommentarer: