fredag den 18. marts 2011

Hormoner i fjerdragtenFoderpladsen havde i dag besøg af en gråsisken-han, der helt tydeligt er i hormonernes vold.
Det ses tydeligt på det helt røde bryst, som er karakteristisk for hannerne af denne lille, arktiske karakterfugl, som dog også findes i et mindre antal i Danmark. Af DOF anslået til mellem 10.000 og 20.000 par primært i de jyske klitplantager.
Gråsisken er en lille fugl, der kendes på den røde pandeplet. Hannerne har hele året også lidt rødt på brystet, men netop i ynglesæsonen farves hele brystet rødt - vel nok for at tiltrække hunnerne. Så mon ikke de fleste gråsisken-piger vil sige, at vi her har med en rigtig flot fyr at gøre?

Jesper

P.s. Sammenlign eventuelt med den hun, som jeg havde i kameraet tidligere på året her.

Ingen kommentarer: