tirsdag den 25. januar 2011

GråsiskenMinsandten om ikke vi fik besøg af en god, gammel kending fra Nuuk på foderbrættet i dag.
Det er en gråsisken, og om den lille fyr på billedet virkelig kommer fra Nuuk, tvivler jeg nu på. For i virkeligheden findes der to arter af gråsiskener - den såkaldt lille gråsisken og den såkaldt nordlige gråsisken. Det er meget svært at se forskel på de to arter - og ofte behandles de under et på observationslister og lignende.
Den lille gråsisken har i en årrække ynglet med succes i de jyske klitplantager, men det vurderes, at den danske bestand i store træk er trækfugle, som har vinterkvarter i Tyskland og Holland.
Derfor kan den lille fyr på billedet godt komme nordfra, hvor der også er store bestande i Skandinavien, men helt fra Grønland er nok tvivlsomt.
I Nuuk skete der det sjove, at gråsiskener fra Nordgrønland i begyndelsen af dette årtusinde lige pludselig begyndte at bruge den grønlandske hovedstad som vinterkvarter. Tidligere så man den næsten aldrig om vinteren, men de sidste par år, vi boede der, var den ganske talrig.
Blandt andet var der en stor flok, som fandt ud af at holde til i de to store juletræer foran rådhuset i Nuuk. Borgmesteren og jeg blev derfor enig om, at træerne skulle blive stående efter jul - og de blev først fjernet i spirende forår i begyndelsen af april. Desuden kom gråsiskerne ved rådhuset på kommunal kost, da rådhusbetjentene fik besked på at fodre dem.
Det var hyggeligt med sådan en flok kvidrende småfugle i juletræerne midt i den ellers ganske alvorlige grønlandske vinter. Jeg ved ikke, om man stadig den dag i dag efter kommunalreformen og den daværende borgmesters død holder denne tradition i hævd.

Jesper

Ingen kommentarer: