lørdag den 15. januar 2011

Grønsisken

Så blev det dag 1 i Den Store Vinterfugle-tælling - og det var mildest talt ikke nogen stor dag.
Det forholdsvis milde og regnfyldte vejr holdt nemlig fuglene væk fra foderbrætterne - og blandt andre grøniriskerne gjorde sig bemærket ved et totalt fravær. De er ellers nogen af de ivrigste brugere af de menneskeskabte fugle-cafeterier.
Set fra en ornitologisk synsvinkel er det også lidt af en nedtur, at den første registrerede fugl her i huset var en tyrkerdue!
Men det skal nu nok komme - og dagen bød i hvert fald på en lille specialitet i form af en grønsisken. Det er faktisk lidt af en sjældenhed. Denne lille finkefugl findes kun sporadisk i Danmark - antallet af ynglepar anslås til mellem 200 og 1000, men den ses ofte i større flokke om vinteren, hvor det er tale om trækkende eksemplarer fra det øvrige Skandinavien og de baltiske lande.
Det er første gang, at jeg ser grønsisken her på parcellen, så det blev dagens store oplevelse. Desværre fik jeg ikke et ordentligt foto af den, men billedet dokumenterer i hvert fald observationen.
Selve fugletællingen foregår på den måde, at man ind i mellem noterer, hvilke og hvor mange fugle man ser i haven. Når dagen er omme, indberettes observationerne til OBS-Naturs hjemmeside med det højeste antal, som er set på en gang. Dette naturligvis for at undgå dobbelttælling. Altså hvis man om morgenen har set to gråspurve og senere på dagen henholdsvis fem og en, så er det altså fem gråspurve, der skal skrives i dagsrapporten.
Her på Den Store Vinterfugletællings første dag kunne jeg notere følgende: Tyrkerdue - 1, blåmejse - 1, bogfinke - 9, dompap - 3, gråspurv - 1, grønsisken - 1, husskade - 2, musvit - 2, rødhals - 1, skovspurv - 2, solsort - 3, sølvmåge - 3.

Jesper

Ingen kommentarer: