søndag den 31. oktober 2010

På fuglekig i Asaa

Kattegat-kysten ved Asaa er karakteriseret af strandeng og lavt vand. Det er et område, hvor der er gode muligheder for at finde rav, men også den fugleinteresserede kan finde nogle rigtige godbider her.
Lørdag formiddag så jeg blandt andet denne flok lysbugede knortegæs. Det er en rigtig polarfarer, som yngler i Nordøstgrønland, Svalbard og Sibirien. Her i trækperioden er stort set hele bestanden samlet i Danmark, og vi er overvintringssted for cirka 80 % af bestanden. Vi har derfor et stort ansvar her i landet for, at netop denne gåseart har det godt.
Knortegåsen er den mindste af de danske gåsearter - ikke meget større end en gråand. Den lever af blandt andet ålegræs og tang, men i takt med at bestanden har været stigende de seneste år, er den også gået på land og spiser græs og mos. Som alle gæs kan knortegåsen blive ganske gammel med en såkaldt "forventet levetid" på 24 år.
Udover knortegæssene bød turen blandt andet på en del svaner - både knopsvaner og som billedet med de flyvende fugle viser, sangsvaner.
Endelig stødte vi på en enlig edderfugl i havnebassinet i Asaa.

Jesper

Ingen kommentarer: