mandag den 25. april 2022

En hyggelig dag

Sct. Georgsdag


Lørdag var det Sct. Georgsdag. Den engelske nationaldag og også kendt som den internationale spejderdag, hvor spejdere hvert år verden rundt aflægger spejderløftet og lover at være gode mennesker et år mere - sådan kort fortalt.

Det fejres naturligvis også i Sct. Georgs Gilderne, så lørdag eftermiddag blev tilbragt i gode venners lag i 8. gilde, hvor vi helt i overensstemmelse med traditionerne også indsætter nye medlemmer i gildeledelsen - om det nu er nødvendigt.

Gildehallen blev indledt af gildemester Gert Larsen, der læste det nordiske gildebudskab, der i år var skrevet af den finske landsgildemester, som stilfærdigt - i lyset af krigen i Ukraine - mindede om, at spejderbevægelsen er verdens største fredsbevægelse. Her kæmper vi ikke mod hinanden, men for hinanden. Herefter dannede vi broderkæden og aflagde stående omkring højsædet gildeløftet.

Så var det tid til udskiftningerne. Carl Fryland blev indsat som ny gildekansler efter Søren Aagaard, der fortsætter som ny distriksgilde-skatmester. Thomas Jensen blev indsat som ny flagherold efter Hugo Elmer - og så var der for resten også hyldest til Michael Jensen, der havde 30 års jubilæum som gildebror.

Herefter var der fri leg omkring frokosten - det er vi rigtigt gode til i gildet - og den efterfølgende kaffe med Othello-lagkage i de tilstødende lokaler. En herlig lørdag eftermiddag helt efter bogen og traditionerne, sådan som det nu skal være i 8. gilde. Alt sammen myndigt ledet af bordformand Helge Hoff, der havde taget turen helt fra Københavnstrup for at være med på denne gode dag.

Det blev i øvrigt en lang lørdag, for hjemme igen på Øland fortsatte jeg med Smedens 60 års fødselsdags-fest i medborgerhuset. Og så en lille efterfest og ensom eftertænksomhed ved bålet i havepejsen, så ja, det blev over midnat, inden jeg så dynerne.

Men ikke værre end at jeg søndag kunne svinge penslen. Flagstangen er nu færdigmalet og skal rejses i løbet af mandagen. Så mon ikke også tirsdag bliver flagdag her på parcellen. Bare fordi vi kan...

Ingen kommentarer: