onsdag den 28. august 2013

Dobbeltbekkasin

Fuglenes brumbasse

Dobbeltbekkasin i vandkanten.
Forleden gik denne dobbeltbekkasin og snadrede som en anden and i vandkanten nede ved dæmningen.

Man fristes nemt til at hævde, at dobbeltbekkasinen er næbbet, for dette i øvrigt for en fugl nyttige og praktiske spiseredskab dominerer tydeligt fjæset på en dobbeltbekkasin - eller horsegøg som den også kaldes.

Dobbeltbekkasinen er en af de fuglearter, som er gået voldsomt tilbage i Danmark de seneste år - blandt andet fordi den er voldsomt knyttet til eng og vådområder.

Heldigvis er det ikke det store problem her på egnen - og jeg har i løbet af sommeren flere gange hørt dens brummende flugt over markerne.

Mens jeg boede i Straumsbukta, fangede jeg
 denne dobbeltbekkasin i luften. Bemærk de to ekstra halefjer.
Dobbeltbekkasinen er nemlig nem at kende i flugten. Den har et par ekstra halefjer, som vibrerer når fuglen dykker. Det giver en brummende eller vrinskende lyd, der i gamle dage gav den navnet horsegøg.

Aktuelt regner man med, at der er 2.000 ynglepar i Danmark, men i den kommende tid øges antallet voldsomt. Hvert år passerer cirka en million dobbeltbekkasiner Danmark, hvor de fælder sommerdragten inden turen går videre sydpå. I milde vintre er det også sket, at nogle af dobbeltbekkasiner er blevet i Danmark.

Ingen kommentarer: