lørdag den 31. marts 2012

Forårsrengøring

Der blev virkelig gået til stålet, da Netværk Øland lørdag holdt store rengøringsdag i medborger-huset.
Øland Medborgerhus blev skabt sidste år, da kommunen lukkede den lokale skole. Ambitionen var, at der stadig skulle være lys i skolens vinduer - og det er til fulde lykkedes i den første sæson.
Huset er i dag hjemsted for en lang række foreninger med rod i lokalsamfundet - blandt andre Sildelauget og Karlekammerkoret - men der er også plads til mange andre foreninger, hvis sigte rækker ud over Ølands vidtstrakte grænser. For eksempel en meget ambitiøs karateklub og op til flere fotoklubber.
Hovedreglen er selvfølgelig, at man altid gør rent efter sig - men alligevel kan det ikke undgås, at der kommer lidt snavs og spindelvæv i kroge og hjørner. Så er en stor rengøringsdag, hvor alle øboerne slår sig sammen, et effektivt våben. hvor der blev ledt efter edderkoppernes efterladenskaber både oppe under loftet og nede i køkkenskabenes bund.

Ingen kommentarer: