søndag den 2. januar 2011

Hvor sover Måge-Åge?

Dansk Ornitologisk Forening har brugt juleferien til at undersøge, hvor mågerne sover om vinteren.
hjemmesiden har man bedt folk over hele landet om at holde øje med de steder, hvor mågerne går til ro.
- Det er en fordel at være mange, når man overnatter, for så er der flere til at holde øje med rovdyr og rovfugle. Fuglenes kollektive overnatningspladser kan også fungere som ”informationscentre”, hvor mætte måger kan trække mindre heldige og sultne artsfæller med ud til føden næste dag, siger ornitologen Hans Meltofte, der har taget initiativet til undersøgelsen af midvinterens overnattende hættemåger og stormmåger.
Undersøgelsen sluttede i dag søndag, men allerede om fjorten dage går det løs igen, når vi allesammen skal være med til at tælle vinterens fugle på foderbrættet. I perioden 15. januar til 13. februar går Den Store Vinterfugletælling på vingerne. Her opfordres danskerne til at holde øje med fuglene i haven - og indberette observationerne via internettet. Alle kan være med - og jeg tør love, at det bliver både sjovt og lærerigt. Ikke mindst i børnefamilier, hvor det er en snild metode til at lære poderne lidt om naturen og fuglene. Det er i år femte gang, at Den Store Vinterfugletælling finder sted.
Her i huset er vi selvfølgelig være med - og vi har allerede tilmeldt os. Det vil jeg opfordre andre til også at gøre.

Jesper

Ingen kommentarer: