mandag den 12. marts 2012

Hyldemor

Hyld er en rigtig forårsbebuder - og allerede nu i midten af marts er bladknopperne bristefærdige.
Måske er det derfor, at folketroen altid har tillagt hylden en særlig træånd - en dryade, træets sjæl - der kaldes for hyldemor.
Hyldemor betragtes ofte som identisk med Freja, der var frugtbarhedens gudinde i den nordiske mytologi - og som den dag i dag er en levende del af vores forestillingsverden, for eksempel i Sverige hvor man betragter himmelfænomenet kornmod som et fysisk bevis på, at Freja er ude for at tjekke årets høst.
Da hylden samtidig har klare medicinske effekter - blandt andet mod snue - har den en særlig plads i vores bevidsthed, som gør det nærliggende at besjæle træet. Hyldesaft har en beviselig lindrende effekt mod forkølelse - og blandt de mest klippefaste i troen kan mange sygdomme undgås med hyldete. Under alle omstændigheder er hyldemor navnet på et underligt eventyr af H.C. Andersen, hvor hyldemor bor i en tepotte - og forresten bliver serveret som lindring for en lille dreng, der er forkølet.
Hyldemor var forresten - men indlysende nok - også navnet på et orkester, der holdt til i Christiania-miljøet i slutningen af 70'erne.
Her i huset holder vi også af hyldesaft - for uanset om det virker eller ej, smager det godt. Og så hylder vi selvfølgelig hylden som den forårsbebuder, den nu er. Billedet er taget søndag nede i baghaven.

Ingen kommentarer: