tirsdag den 3. maj 2016

Rørende fugleliv

Rørspurv


Skæbnen ville, at jeg igen i dag havde et ærinde lidt vestover, så igen var der en god undskyldning for at køre til Vejlerne. Denne gang gik turen til Kærup Holme, hvor man kan gå ude i rørskoven.

Det er simpelthen en konstruktion, der er lavet af en fuglefotograf, tror jeg. For træbroen følger en kanal i rørskoven, så der er tæt på den ene side og frit til at skyde til den anden.

Det var midt på efterdagen, så der var ikke den store aktivitet, men jeg hørte da rørdrummens pauken - og fik et fint billede af en rørspurv. Den lille spurv ligner så mange andre spurve, men kan især kendes på hannens sorte kalot.

Så kom der også lige en gråand forbi. Dina mente, at den var rødmåsset - altså at den havde en rød mås, men som det ses på billedet, var det nu bare fødderne. Og så var Kærup Holmes rørskov også et godt sted, hvis man har hang til rørhøgen.

Ingen kommentarer: