søndag den 17. januar 2016

Turen går til Rold Skov

Jamborettepladsen

Næsten midt på jamborettepladsen er der denne lille bakke
 med et kæmpemæssigt bøgetræ. Allerede for 50 år siden var
det i mine øjne kæmpestort. Ved muldskuddene plejer vi at holde
parader og ikke mindst lejrbål, hvor vi sad op ad skråningen.
 Her så jeg i 1968 for første gang i mit liv Jens Hvass promenere
rundt i korte bukser og paradeuniform til mit livs første
 divisionsturnering i den mægtige Nørrejyske Division.
Det var vejr til en rigtig søndagstur. Så i stedet for de hjemlige jagtmarker stak vi næsen sydover mod Rold Skov.

Det var en flot tur i høj frost med klar himmel og rim på træerne. Egentlig var målet Store Økssø, men her var der hverken til at komme frem eller tilbage for folk, der ville nyde det gode vejr. Derfor vendte vi bilen og kørte de få hundrede meter tilbage ad stikvejen til Jamborettepladsen.

Det er lidt forvirrende for mig - for da jeg de første mange gange i mit liv besøgte Jamborettepladsen foregik adgangen altid via vejen til Skovridergården og Klænghuset - og stien ned mod Store Økssø var bagindgangen. Sådan er det ikke mere. Skovridere har også krav på privatliv - og derfor er indgangen flyttet.

Jamborettepladsen var i sin tid centrum for en stor del af mit spejderliv. Det var her - midt i den store skov - at vi mødtes, og det var her, de store lejre og turneringer foregik. Jeg har ikke tal på de nætter, hvor jeg har rodet rundt i Rold Skovs altopslugende mørke, mens kompasset har drillet, kortet har været vådt, vejret har været elendigt - og det i det hele taget har været skidesjovt...

I 2007 var Dina med mig på lejr på Jamborettepladsen, men dagens gensyn var nok større for mig end for hende. For hun syntes egentlig bare, at der var koldt og længtes tilbage til bilen. Sådan er der så meget, mænd ikke forstår.

Så jeg smuttede altså rundt på Jamborettepladsen som en kvie på forårsgræs - og nød gensynet...
Jeg har overnattet adskillige gange i Blokhytten. Den er ikke
 særlig komfortabel, nærmest ussel og uinspireret, men
 den kan da bruges til at sove i. Blokhytten stammer fra jamboretten
 i 1961 og var en del af kulissen til et indianershow, har jeg
engang set på en gammel film af Jess Jessen.
Dette betonanker har jeg en lille aktie i. Det stammer fra 
Rold Tved-jamboretten i 1972, hvor man første gang brugte 
bagindgangen til Jamborettepladsen. Vi opførte en kæmpeportal 
- lavet af beton og limtræ. Det var nyt, for det var i de
 tider, hvor grænserne flittigt blev prøvet af. Det er fint, at 
portalen nu er væk - og det er fint, at det ene anker 
står tilbage som et minde om vore anstrengelser.
Søndagen bød på rimfrost...
...Masser af flot rimfrost.
Sne og frost nær Buderupholm dambrug. Man kan
lige ane Buderup Ødekirke i baggrunden.
Jernbanedæmningerne og broerne over
Lindenborg Ådal er ret imponerende.

Ingen kommentarer: