søndag den 4. november 2012

Bevingede ord

Et guddommeligt ordspil

Undskyld, men jeg kan altså bare ikke lade være med det her. I følge medierne har Ægyptens kristne mindretal, der som bekendt kaldes koptere, i den forløbne weekend valgt ny "pave".

Man må formode, at denne klerikale dignitar, kopternes ypperstepræst eller pave er en særdeles hellig mand - altså en hellig kopter...
En hellig kopter?

Ingen kommentarer: