tirsdag den 25. april 2017

Udskiftning i ledelsen

Traditionerne holdes i hævd

Søndag var det Sct. Georgsdag, og som altid er det dagen, hvor spejdere og gildebrødre mødes og bekræfter henholdsvis spejder- og gildeløfte.

Det kan gøres på mange måder, men helt enkelt handler det om at bekræfte, at man fortsat efter bedste evne vil bestræbe sig på at være et godt menneske i alle henseender.

I 8. gilde i Aalborg er Sct. Georgsdag også den dag, hvor vi skifter ud i ledelsen. Vi har det ganske fine princip, at man i udgangspunktet ikke kan beklæde en ledelsespost mere end to år ad gangen. Det forhindrer pamperi, og det skaber fornyelse. Samtidig er der den fordel ved den korte embedsperiode, at det er svært at undslå sig udfordringen, fordi det trods alt kun er for to år. Det kunne man helt sikkert lære af - både i politik og i mange foreninger.

Søndag blev der altså indsat en ny gildemester, Hugo, og en ny såkaldt dørherold, Helge, der ud over at være manden, der styrer adgangen til gildehallen også fungerer som gildemesterens personlige assistent. Her ses gildemesteren flankeret af gildekansleren Martin til venstre. Kansleren er gildets sekretær. Til højre ses Henrik, der er skatmester, altså kasserer og bagerst til højre har vi flagherolden, Ulrik.

Jeg havde i øvrigt fornøjelsen af køkkentjansen sammen med Michael i dagens anledning. Menuen stod på irish stew og skovbær-trifli - og sagt i al beskedenhed var det slet ikke så ringe...

Ingen kommentarer: