lørdag den 10. december 2016

Dagens ord LXXXII

Fritstilling

Pressen er hurtig til at sætte offentligt ansatte i
gabestokken og påstå fritstilling, selv om der reelt kun
er tale om en rutinemæssig fritagelse for tjeneste.
Foto: Wikipedia
I forbindelse med pressens dækning af sager i de offentlige forvaltninger er resultatet ofte, at en eller flere medarbejdere bliver fritaget for tjeneste, mens sagen undersøges. Derfor meddeler pressen - den fjerde statsmagt - med jubel og slet skjult skadefryd, at de pågældende personer er blevet fritstillet.

I min tid som offentligt ansat informationschef var det en del af mit job at kontakte medierne og korrigere. For fritagelse for tjeneste, som er et ganske almindeligt rutinefænomen i den slags sager, er ikke det samme som fritstilling, der er et alvorligt personalejuridisk skridt, der stort set kun finder sted i sager med åbenlyst uacceptabel adfærd - for eksempel hvis en medarbejder her brugt vold mod en kollega i denne søde julefrokosttid - og derfor bliver bortvist med en reel fritstilling til følge.

Desværre elsker journalister ordet fritstilling. Det kunne man blandt andet se for nylig, da der var ballade med et flygtningecenter på Langeland, og der blev indledt en undersøgelse af sagen.

Langeland kommune skrev ganske korrekt i en pressemeddelelse, at lederen af flygtningecentret var fritaget for tjeneste, men alligevel kunne man i både radio og TV høre, at vedkommende var fritstillet. Det på trods af, at medarbejdere i Danmarks Radio, der jo også er en offentlig arbejdsplads, burde have styr på på de personalejuridiske termer.

Den slags sproglig sjusk i skatteyderfinansierede media irriterer mig voldsomt, og jeg indgav den 1. november en klage til Danmarks Radio. Efter en rum tid modtog jeg endelig den 9. december et svar, hvor chefen for DR Fyn, Peter Meisner, men stor selvindsigt beklager den lange sagsbehandlingstid og skriver: "Tak for din henvendelse vedr. forskellen på fritstilling og fritagelse for tjeneste. Det er en fin iagttagelse og du har ret i at vi skal skelne mellem de to udtryk."

Nu bliver det spændende at se, om min klage har haft nogen som helst effekt. Jeg kan have min tvivl, men det er næppe en sag, der kan berettige hverken fritagelse for tjeneste eller endog fritstilling.

Ingen kommentarer: