søndag den 13. december 2015

Skovsøens hemmelighed

Skatte fra fortiden

Hejredam er tømt for vand, mens oprensningen
 står på - og det er lokalhistorikernes store chance
.
Langt inde i Øland Skov ligger der en lille skovsø - et undseeligt vandhul nærmest. Søen hedder officielt Hejredam, men er nu mest kendt blandt øboerne som "Råddendam".

Det siger lidt om vandhullets beskaffenhed. Årtiers bladdød har forvandlet den lille sø til en sump, der lugter umiskendeligt af efterår hele året.

Gravkoen er i gang med at rense søbunden for
mudder, men først efter at specialisterne fra Thy-Mors
Detektorklub har været der med deres metaldetektorer.
Det har skovejer Mette Glarborg nu besluttet at gøre noget ved. Derfor er søen i sidste uge blevet tømt for vand.

Forinden stillede Falck med en dykker, som kunne undersøge det nærmest bundløse mudderhul, som måske - måske ikke - gemte på skatte fra fortiden.

- Det var i hvert fald en mulighed, mente lokalhistorikeren Ole Villumsen Krog fra Kollerup Strand, der har specialiseret sig i besættelsestidens Han Herred, og som havde fået Falck til at hjælpe sig.

- Der har verseret mange historier om nedkastninger i skoven, og vi har da også en del øjenvidneberetninger, fortæller Villumsen, der især peger på den 11. april 1945, hvor Øland var målet for den måske største nedkastning under krigen. Hele 41 containere blev denne nat droppet over Øland. En stor del af dem endte i Limfjorden ved Tøtterne, og det var kun med stort besvær og med store personlige risici, at den lokale modtagegruppe fik indsamlet containerne for næsen af tyskerne.

Lokalhistorikeren Ole Willumsen Krog
tjekker, at alt er tjekket.
Med til historien hører også, at nogle af de tomme containere skulle være blevet droppet i Hejredam, men det har knebet med beviser for den del af historien. Rent teoretisk skulle beviserne også være rustet væk for længst, men der har været eksempler på nyere fund i Norge, hvor containerne har været gemt i dynd og mudder uden adgang til ilt. Og måske det samme kunne ske i Hejredam, håbede Villumsen.

Allerede torsdag fandt man de første containerdele, og jubelen ville næsten ingen ende tage, da man lørdag fandt en næsten intakt nedkastningscontainer på søbunden.

- Nu er de mange rygter om, at modstandsbevægelsen brugte Hejredam til at dumpe containere, bevist, konstaterer Ole Villumsen Krog.

Jeg besøgte Hejredam søndag formiddag, hvor skovfolkene var i gang med at fjerne mudderbunden i Hejredam. Mudderet blev minutiøst undersøgt af Ole Villumsen Krog og hans hjælpere fra Thy-Mors Detektorforening.

Jeg havde ikke været i skoven i mange minutter, før gravkoen fik endnu en stump af en container op i grabben. Det var en slags beslag, der, så vidt jeg lige kunne se, må have holdt faldskærmen. Det var faktisk ret spændende at overvære historien sådan komme op af dybet - og havde det ikke været for Dinas skyld, kunne jeg såmænd nok have brugt det meste af dagen sammen med de ivrige lokalhistorikere.

Nu bliver fundene samlet sammen og kørt til specialister, der ved, hvordan man rengør og konserverer den slags sager - og så må vi håbe, at de en gang bliver udstillet i Medborgerhuset.
Her er beviset for, at Hejredam blev brugt af modstandsbevægelsen
 til at dumpe containere: Resterne af en container efter 70 år
 i mudderet på søbunden.
Peter Jensen fra Thy-Mors Detektorklub
med endnu en stump krigshistorie fra Hejredam.
Peter Jensen blev så ivrig, at han gled i mudderet...
Beslag fra våbencontainerne fundet i Hejredam.
Artiklen er rettet for et par småfejl 14. december 2015.

Ingen kommentarer: