søndag den 15. december 2013

Brev til efeserne

Lidt guf for ordkløveren

Et af hovedstrøgene i Efesos.
"En mand er en kvindes hoved - og kvinden skal derfor være ham underdanig. I øvrigt bør kvinder tie i offentlige forsamlinger."

Sådan - frit citeret efter hukommelsen - skriver apostlen Paulus i et af sine breve til efeserne i det nye testamente.

Se, det er jo en udtalelse med saft og kraft - og den lå hele tiden i baghovedet, inden jeg på turen til Tyrkiet i forrige uge besøgte oldtidsbyen Efesos. Imidlertid glemte jeg alt om de vise ord, da jeg endelig stod på stedet.

For Efesos  er nemlig også arnestedet for to andre meget brugte talemåder.

Efesos havde både kloakker og rindende vand.
Efesos var på Jesu tid en del af romerriget. Byen var kæmpestor - cirka 300.000 indbyggere og et sådant samfund kan ikke fungere uden mange af civilisationens nymodens påfund.

Blandt andet havde man kloakker og toiletter af en standard, der til vores tyrkiske guides forundring ikke lod dagens tyrkiske kloaksystemer meget efter. (Guiden havde boet syv år i Norge og var temmelig forvænt med effektive sanitære installationer. Hun undrede sig noget over, at moderne kloaksystemer først blev indført i Tyrkiet, da turismen begyndte at blomstre - når man faktisk allerede havde den fornødne knowhow på Jesu tid.)

Sådan et fint kloaksystem som i Efesos er naturligvis ikke gratis, og kejser Vespasian, der blandt andet lod sig hylde som en gud i Efesos, indførte brugerbetaling på de offentlige toiletter i byen, så de mange pilgrimme kunne yde en skærv til udviklingen.

Her kunne de gamle romere sidde 
og ordne verdenssituationen..
Vespasians søn Titus bebrejdede ham dette, hvorefter kejseren stak en mønt op under næsen på sønnen og udtalte: "Non olet" - lugter ikke - og herfra har vi udtrykket Pecunia non olet, penge lugter ikke.

Efesos var i sin tid hjemsted for det store Artemis-tempel - et af verdens syv underværker. Templet brændte i 356 f.kr. antændt af Herostratos udelukkende med det formål at blive kendt. Missionen lykkedes til fulde - for den dag i dag taler vi jo om herostratisk berømmelse, når en mand bliver kendt for noget ikke særlig godt - for eksempel vores egen Hovsa-Olsen, der i sin tid ufrivilligt bombede Lumsås. Templet blev i øvrigt hurtigt genopbygget - og blev først definitivt ødelagt af goterne i 263 e.kr.

Ligesom i dag var Efesos målet for mange turister, der gerne betalte en mindre formue for små sølvfigurer med artemis - og det var nok baggrunden for, at man ikke tog særlig godt mod de kristne forkyndere på stedet. Efesos havde et ganske imponerende teater med 24.000 siddepladser - og hvor de kristne stridsmænd så kunne få lov at prøve kræfter med løverne.

Fra reklamens barndom.
Efesos var et civiliseret samfund på godt og ondt - og med til civilisationen hører naturligvis også reklamer. Blandt andet har man fundet mange skilte med butiksindehaverens navn og anprisninger på Agoraen - byens butikscenter.

Men den mest interessante reklame finder man lige uden for det berømte Celsus-bibliotek i Efesos. Her er der en flise i gadebelægningen, der diskret viser retningen til bordellet på den modsatte side af gaden. Og således går de åndelige lyster hånd i hånd med de kødelige...

Ingen kommentarer: