tirsdag den 6. august 2013

Skånelands flagga

Et regionalt flag med rod i fortiden

Skånelands flagga.
 Overalt i Malmø ser man Skånelands flagga - det skånske flag med den røde dug og det gule kors.

Det skånske flag opfattes i dag af mange som et påfund til glæde for turisterne - men sådan har det ikke altid været. Baggrunden for flaget er både blodig og alvorlig.

Flaget er i dag anerkendt og accepteret som regionalt flag for Skånelandene - altså Skåne, Halland, Blekinge og Bornholm. Det må således også bruges på den danske klippeø - men de fleste bornholmere foretrækker mig bekendt det bornholmske flag, som er rødt med et grønt kors.

Det skånske flag har ikke altid været anerkendt. Flaget i sin nuværende udformning stammer fra 1870'erne - og de svenske myndigheder har bestemt ikke været begejstret for brugen af flaget. Så sent som i tresserne registrerede det svenske sikkerhedspoliti, SÄPO, borgere, der brugte flaget. Der er dem, som mener, at svenske traditoner for åbenhed, mangfoldighed og tolerance aldrig har omfattet Skåne og skåningerne.

Selv om flaget i dag betragtes som upolitisk, har det stor betydning for blandt andet foreningen Skånsk Fremtid, der mener, at svenskerne har foretaget etniske udrensninger i de tidligere danske besiddelser i Sverige. Som bekendt blev Skåne, Halland og Blekinge jo svenske i forbindelse med Roskildefreden i 1658 - og skåningernes insisteren på en egen kultur var i århundreder en torn i øjet på de højsvenske myndigheder i Stockholm.

Flaget stammer som sagt fra 1870'erne. I begyndelsen blev det mest anvendt af skånske landmænd i forbindelse med blandt andet midsommerfesten - og det blev dengang kaldt bondeflaget. Den nuværende udbredte brug af flaget overalt og hver dag begyndte i 1970'erne.

Erik af Pommerns byvåben til Malmø i 1437.
Det er en udbredt misforståelse, at det skånske flag med de rødgule farver er et kompromis mellem Dannebrogs røde dug og det svenske flags gule kors. De to farver har været symbolet på Skåne, siden Erik af Pommern i 1437 gav Malmø sit våben. (Læs mere her.)

Det bør også bemærkes, at det skånske flag har samme proportioner som Dannebrog (3:1:4,5 i bredden, 3:1:3 i højden), hvorimod det svenske flags proportioner er 5:2:9 i bredden og 4:2:4 i højden.

Ingen kommentarer: