mandag den 12. august 2013

Fra arkivet: Luksus-eskimo

Grønlandsk is

Den færøske ismand, en ung landsstyreformand Lars-Emil Johansen
og hjemmestyredirektør Kaj Kleist.
I en af arkivkasserne fandt jeg dette festlige billede, som jeg lavede i 1994 til KNI's personaleblad Aluu Suleqat.

Jeg husker ikke alle detaljerne, men ganske kort var historien den, at et eller andet klogt hoved havde kigget i nogle statistikker og fundet ud af, at hver eneste grønlænder på det tidspunkt spiste otte liter is om året. Et forbløffende tal, når man tager den korte grønlandske sommer i betragtning - men kendsgerningen var altså den simple, at de grønlandske forbrugere elskede is.

KNI var på det tidspunkt i gang med en kæmpemæssig omstrukturering, der skulle ændre selskabet fra et gammelt og støvet statskompagni til en moderne koncern, der fungerede på kommercielle vilkår. Men der var ikke et overordnet strategisk fokus - og ud over detailhandel var man også dybt involveret i grønlandsk produktion.

De kloge hoveder mente derfor, at KNI skulle lave en isfabrik, så man kunne begrænse den kostbare import af færdig is fra Danmark. Opgaven blev lagt i hænderne på datterselskabet KNI Detail, hvor jeg på det tidspunkt var informationschef.

I samarbejde med et par lokale erhvervsfolk i Narsaq stiftede man isfabrikken Siku, der slet og ret betyder is. Man erhvervede den gamle brandstation i Narsaq, der blev bygget om, så den kunne rumme en isfabrik.

Produktionsudstyret fandt man på Færøerne, hvor der i mange år er blevet produceret is. Samtidig blev direktøren for den færøske fabrik ansat som konsulent, der skulle sikre Siku en smertefri fødsel. Direktøren hed Poul - efternavnet erindrer jeg desværre ikke -og det er den storgrinende mand til venstre i billedet. Grinet skyldes antageligt, at det var lykkedes ham at sælge grønlænderne et gammelt og ikke særligt velfungerende produktionsanlæg - men det vidste man endnu ikke på det tidspunkt, hvor billedet er taget.

Isfabrikken kørte kun i få måneder, så gik udstyret i stykker - og hvad der derefter skete, ved jeg ikke, for på det tidspunkt havde jeg skiftet job til Nuup Kommunea. Men isfabrikken findes i hvert fald ikke mere.

Billedet er taget i Narsaq under ombygningen af brandstationen i foråret 1994. Landsstyreformand Lars-Emil Johansen var på rundrejse i Sydgrønland - og skulle selvfølgelig også høre om planerne for den grønlandske isproduktion.

Det foregik på brandstationen, hvor den færøske direktør engageret tegner og fortæller om planerne. På billedet viser han landsstyreformand Lars-Emil Johansen og hjemmestyredirektør Kaj Kleist en plakat med de planlagte ispinde. Sortimentet er en kopi af den færøske isfabriks - og her var der blandt andet en is med det sigende navn "Luksus-Eskimo".

Grinet skyldes ministersekretæren, en dengang yngre jurist, som ikke er med på billedet. Men det var altså den nuværende retschef ved den grønlandske ombudsmand Michael Mikkelsen - der tørt konstaterede, at den is i folkemunde sikkert ville blive kaldt en "Lars-Emil".

Ingen kommentarer: