onsdag den 31. juli 2013

Tørlagt

Tørreste sommer i mands minde

Hele den vestlige del af Ulvedybet er tørlagt.
Det sidste døgn i juli bød på spredt regn på Øland. Faktisk blev det til hele to mm - og det er halvdelen af den regn, som vi har fået i løbet af sommermåneden.

Den danske klimanormal for juli er på 66 mm - og med kun fire millimeter er vi altså langt under normalen. Det er faktisk lidt af en katastrofe - og hvis ikke det er fordi, vi vander lidt i haven hver aften, ville jeg være helt sikker på, at grøntsagshøsten for længst var gået til.

Landmændene ser ud til at klare sig. I følge naboen står kornet faktisk helt fint, men meget af det er også vinterbyg, der jo er ovre den værste vækst. Desuden er vi jo her på Øland begunstiget af lavtliggende marker, hvor det ofte er for meget vand, der er det store problem.

Også strandengenes små søer er forsvundet.
Men tørt er det altså. Hele den vestlige del af Ulvedybet er tørlagt - og strandengenes små søer er også forsvundet. I følge de gamle øboere har man aldrig oplevet noget lignende.

Nu er den menneskelige hukommelse som oftest ganske kort - men mon ikke vi alligevel er kommet så langt med tørken, at vi med rimelighed kan tale om den tørreste juli på Øland i mands minde. Med dette luftige begreb har vi i hvert fald ikke taget munden for fuld - og så er der også plads til de mere akademiske diskurser om millimetrene og tørkerekorder.

Lidt træls er situationen. Ikke alene på grund af haven, men tørken har altså fået mange af vadefuglene til at forføje sig langt ind i Ulvedybets rørskove - og vi ser altså ikke så mange fugle som normalt.

Men vi må også se i øjnene, at sommeren kører på sidste vers. Det betyder, at det er snart er træktid - og de seneste dage har der i hvert fald være betydeligt flere gæs i luften end normalt. For med tørken er det mest i luften det foregår. Blandt andet så jeg denne morgen hele seks storspover og et par dobbeltbekkasiner passere parcellen.

Men det vil nu være rart, hvis vi snart kunne få et par ordentlige byger til kålen og gulerødderne.

Ingen kommentarer: