mandag den 25. februar 2013

Knud Rasmussen

Blandt søens folk

Knud Rasmussen i Hanstholm havn.
Knud Rasmussen er ikke alene en af Danmarks kendteste polarforskere - det er også navnet på et af Søværnets nyeste inspektionsskibe.

Der er selvfølgelig en sammenhæng, for mens Knud Rasmussen i sin tid turede rundt i Arktis på hundeslæde, skal skibet ved egen kraft sejle rundt i de store, øde og kolde vande rundt Grønland. Det kaldes suverænitetshåndhævelse - og er ganske enkelt en manøvre, der går ud på at vise flaget. Glemmer man det, kan andre stater jo nemt forledes til at tro, at vi er ligeglade. Det så man blandt andet i begyndelsen af trediverne, hvor Norge forsøgte at erobre Nordøstgrønland fra Danmark. Episoden kom for den internationale domstol i Haag, og nordmændene tabte med et brag. Resultatet var blandt andet Knud Rasmussens fortjeneste.

Et par havkajakker giver mandskabet adspredelse
 på de lange vagter mellem isfjeldene.
Der er derfor ingen tvivl om, at navnet Knud Rasmussen var velvalgt, da Søværnet i 2008 skulle navngive det første af en stribe nye inspektionsskibe til at afløse de aldrende inspektionskuttere af Agdlek-klassen fra halvfjerserne.

Knud Rasmussen har netop været i Danmark - og gæstede søndag Hanstholm Havn, da skibet er adopteret af Thisted kommune. Som takt og tone i de kredse foreskriver, kvitterede Søværnet for adoptionen med et åbent skib-arrangement - og jeg var selvfølgelig med.

Det var sjovt og spændende - for i 2000 sejlede jeg i en periode med inspektionskutteren Agdlek, som Knud Rasmussen afløste i 2008, for at lave et TV-program om livet om bord på de små kuttere i de øde og kolde arktiske farvande. 

Knud Rasmussen er kun let bevæbnet - men et TMG M/50
kan såmænd nok holde ubudne gæster væk.
Maskingeværet er i øvrigt i sin grundkonstruktion en
 gammel svend med rødder tilbage til anden verdenskrig.
Der var en verden til forskel. Knud Rasmussen er cirka fire gange så stor som Agdlek - dobbelt så lang og dobbelt så bred - og slet ikke så hyggelig som de små kuttere, hvor den tretten mand store besætning levede sammen i modgang og medgang på ganske få kvadratmetre. Sådan er det ikke på Knud Rasmussen. Her har personellet egne kahytter - og skibet er så stort, at der endog er helikopterdæk ombord.

Da man udviklede Knud Rasmussen-klassen, var et af problemerne netop skibenes størrelse. Man ønskede større skibe af mange gode grunde, men hvor de små kuttere kunne komme omkring i de snævre fjorde i Grønlands enorme skærgårde, er mulighederne mere begrænset med et stort skib.

Derfor var det vigtigt med et helikopterdæk, som gør skibet i stand til at støtte helikopteroperationer, blandt andet i forbindelse med eftersøgninger - og på den måde udvides skibets operationsmuligheder betydeligt,

Dagmar på udrykning med 40 knob. Foto: Storebro AB.
Desuden er Knud Rasmussen - udover to almindelige RIB'er (gummibåde med fast bund) - også platform for indsatsbåden SAR1 - Dagmar. Det er et spændende koncept, som er udviklet af det svenske forsvar. Dagmar kan bære op til ti mands besætning eller fire bårer, stikker sølle  90 cm og går på en god dag 40 knob. Dagmar er forresten navngivet af Nuuks nuværende borgmester Asii Narup Chemnitz.

Kahytten på Dagmar kan rumme fire bårer eller ti mand.
Som sagt var de små kuttere et hyggeligt bekendtskab - kendt i alle de små havne på Vestgrønland, men der ingen tvivl om, at de nye store skibe er med til at højne sikkerheden til søs i Grønland. Udover Knud Rasmussen er søsterskibet Ejnar Mikkelsen operativt - og endnu et skib i klassen er ved at blive bygget på Karstensens skibsværft i Skagen.

CV sejler stadig rundt i Grønland.
Besøget på Knud Rasmussen var i øvrigt også et kært gensyn med Christian Vagn-Andersen, CV- gnisten fra Agdlek, da jeg sejlede med skibet for 13 år siden, og som jeg i øvrigt har haft mange hyggelige stunder sammen med i Nuuk. CV, der som garvet mariner bor på Nyboder, er en del af den faste stok af søfolk, som har tabt hjertet til Grønland - og som støtter missionerne med et stort kendskab til de lokale forhold.

CV's oplevelse af Knud Rasmussen i forhold til Agdlek kan kort sammenfattes til, at ombord på det store skib bruger man telefonen, når man skal snakke sammen. - På Agdlek kunne vi bare stikke hovedet op af lugen og råbe til hinanden.

 Knud Rasmussen-klassen er bygget til overvågning og suverænitetshåndhævelse i Arktis og derfor kun svagt bevæbnet. Men skibene er en del af Søværnets StanFlex-koncept og kan forholdsvis nemt rigges om til skarpe missioner. Hvis det bliver aktuelt, skal skibet bemandes med 38 mand, hvor det i Grønland kun har en besætning på 18.
Agdlek i havnen fotograferet i 2000 i havnen i Narsaqsuaq, hvor jeg
 afmønstrede efter et begivenhedsrigt fiskeriinspektionstogt.


Ingen kommentarer: