søndag den 13. januar 2013

Gråspurven

Menneskets bedste ven

Jeg har altid haft lidt veneration for gråspurve. En gang var det Danmarks talrigeste fugl, men den er blevet fortrængt af skovspurven. Bestanden er halveret siden 70'erne og tæller i dag cirka en halv million ynglepar.

Gråspurven har alle dage været tæt knyttet til menneskene - og den er udbredt over det meste af verdenen.

Gråspurvehun på foderbrættet.
Men den tætte tilknytning til menneskene er også blevet dens skæbne. Man kan med en vis ret påstå, at gråspurven er blevet et offer for den stigende miljøbevidsthed. I hvert fald skyldes nedgangen blandt andet mangel på ynglesteder, fordi den tidligere gerne byggede reder på utætte lofter og lignende. Det store fald i bestanden kommer umiddelbart efter 70'ernes oliekriser, hvor man begyndte at isolere husene i højere grad end tidligere.

Også landbrugets effektivisering har spillet ind. Gråspurven har altid holdt af overskuddet fra agerbruget. Den har snuppet spildt korn og frø, som der tidligere var rigeligt af. Jeg husker det for eksempel tydeligt i min barndom, hvor der holdt store flokke af gråspurve til rundt gårdene og foderstofforretningerne.

Et tredje problem for gråspurvene har været, at danskerne er flyttet i parcelhuse. I de fine velordnede parcelhushaver er der flere bær - og de mange buske favoriserer skovspurvene.

Jeg er lidt stolt af, at vi har temmelig mange gråspurve på parcellen. Det er tegn på, at vi her på egnen lever mere i pagt med vore forfædre, end så mange andre danskere gør - også selv om det lille hus på Øland og også alle naboernes huse er isoleret efter alle kunstens regler.

Da vi flyttede ind, var det ellers skovspurven, der dominerede, men i takt med at jeg har ryddet ud i havens buske og træer, er der faktisk kommet flere gråspurve til - og det synes jeg er hyggeligt. For det giver mindelser om en svunden tid - barndommens land, om man vil.

Holger Pedersen Gissemand, som jeg omtalte i forrige indlæg, havde forresten stor succes i 1912 med visen "Kærlighed er en løjerlig gråspurv".

Billederne er fra fuglebrættet fredag.
Hannen er kraftigere farvet end hunnen. Gråspurven kendes især
på det store grå felt siden af hovedet. Her har skovspurven en mørk plet.

Ingen kommentarer: