tirsdag den 5. juni 2012

Grundlovsdag 2012

Gris og Grundlov

Grundlovsdag i gode venners lag
i et skovbryn ved Lindholm Høje..
Dagen begyndte med et tåbeligt indslag i Nordjyllands Radio. Her interviewede en håbefuld ung reporter den sædvanlige ekspert fra universitetet og stillede det begavede spørgsmål: Er danskerne gode nok til at fejre Grundlovsdag?

Det er et ualmindelig tåbeligt spørgsmål, for det må da være op til den enkelte, hvordan man eventuelt vil fejre grundloven. Det er vel ikke en konkurrence nationerne imellem om, hvem der er bedst til at fejre nationaldagen - Norge, Frankrig eller Danmark???

Personligt har jeg det i hvert fald fint med den temmelig afdæmpede stil, vi ynder her i landet - og jeg har det ærlig talt lidt svært ved andre landes store massepsykotiske optog, hvor man konkurrerer om at vise, hvem der er mest fædrelandskærlig. Jeg mener, at det netop er så karakterisk for den danske model, at det er op til den enkelte, hvordan man gør tingene.

Som sædvanlig parterede Niels Erik
grisen med kyndig hånd.
Jeg hopper heller ikke på politikernes tale om, at Grundlovsdag er en hyldest til demokratiet. For dagen er jo ikke demokratiets, men netop Grundlovens fødselsdag. Og det er værd at tænke på, at Grundloven for eksempel ikke nævner de politiske partier med et eneste ord. For den danske Grundlov er nemlig folkets - og ikke politikernes - Grundlov. Faktisk er Grundloven i ånd og bogstav danskernes væsentligste værn mod politikerne - og det er vel af samme grund, at mange af politikerne godt kan tænke sig at modernisere Grundloven.

I min lille verden hører gris og Grundlovsdag sammen.
Grundloven er god nok, som den er - og jeg håber, at den dag er fjern, hvor politikerne får magt, som de har agt. Skal Grundloven endelig moderniseres, må det være i en retning, der fjerner politikernes - og ikke mindst EU's indflydelse på den almindelige danskers hverdag. Men det er næppe sådanne våde drømme, der plager politikerne, når de drømmer om at modernisere Grundloven.

I øvrigt blev dagen fejret på sædvanlig og behørig vis i gode venners og gamle spejderes lag med den obligatoriske helstegte pattegris. Griseturen er en årlig tilbagevendende begivenhed på Grundlovsdag - og netop i år holdt vi den på Lindholm Høje, hvor der har boet danskere i flere end 1.000 år - og mere velvalgt sted til Grundlovsdagen kan man vel næppe finde.

Ingen kommentarer: