søndag den 4. marts 2012

En på sparekassen...

- Lad falde, hvad ikke kan stå, lyder det i den gamle arbejdersang - og i den forgangne uge var det så Sparekassen Farsø, der måtte sande dybderne af disse vise ord.
Pengeinstitutter er jo som forsikringsselskaber. Man skal være velpolstret for at imødegå de mest usandsynlige kombinationer af uheld - og de seneste år har det knebet lidt for Sparekassen Farsø, der har tabt penge på kundernes utur i en lidet optimistisk samfundsøkonomi. Sparekassen Farsø meddelte derfor, at man fusionerer med Jysk Sparekasse, der er hjemmehørende i Grindsted - langt fra de vesthimmerlandske agre.
Som tiderne er, kan det sikkert ikke være anderledes, og man bør vel glæde sig over, at bankens ledelse har udvist så rettidig omhu, at et krak kunne undgås. Katastrofen er vel også til at overse i vore dage, hvor en bank mest af alt findes på internettet - og den fysiske placering er ret ligegyldig.
Jeg har prøvet en tilsvarende situation for en del år siden, da Nuna Bank og Grønlandsbanken fusionerede. Dengang - det var før Dankortets tid - var det temmelig irriterende. For det, at der pludselig kun var en bank i byen i stedet for to, betød jo, at køerne ved lønningsdag blev dobbelt så lange.
Det var i Sparekassen Farsø, at jeg i sin tid havde min første bankkonto. Jeg husker stadig den lidt fedtede og slidte håndførte bankbog, hvor saldoen med jævne mellemrum blev justeret, når sparebøssen blev tømt - for en sparebøsse fra Sparekassen Farsø havde alle børn i den lille by dengang. Den havde form nærmest som en afskåret kegle og lavet af en skinnende kobberlegering, der med tiden blev noget anløben.
Dengang var der format over pengeinstitutterne. Selve indretningen af Sparekassens hus på hjørnet af Stationsvej med egepaneler og et egetræs-logo udtrykte soliditet, styrke og sikkerhed - og som om det ikke var nok, var sparekassebygningen endog udstyret med et tårn som et rigtigt slot. Mere solidt kunne det arkitektoniske formsprog næppe gøre det i tressernes Danmark.
I dag er bygningen af mindre betydning, for det er jo på nettet, at det foregår. De fleste af mine bankforretninger (sjovt ord) foregår i dag i Grønlandsbanken og den norske Sparebank1, men jeg har da indtil forleden været garant - en form for medejerskab - i Sparekassen Farsø. Med fusionen bliver jeg nu garant i Grindsted - og så er det jo spørgsmålet, om det er så sjovt. Det er i hvert fald lidt langt at køre til garantfesterne.
Men det er jo bare tant og fjas. Her i Jammerbugt har vi jo set eftervirkningerne af krakket i EBH-bank - og jeg tror, at alle i Farsø skal være taknemmelig for, at der er fundet en fredelig løsning på Sparekassen Farsøs problemer.
Med fusionen er det slut med 135 års pengehistorie i Farsø. Sparekassen Farsø blev grundlagt i 1877, og i 1912 - for nøjagtig hundrede år siden - flyttede pengeinstituttet til grunden på Stationsvej midt i byen og beliggende ud til det gadekryds, der indtil videre er byens eneste lyskryds. Forleden skiftede det til rødt!

Ingen kommentarer: