søndag den 5. juni 2011

Grundlovsdag

I dag er det grundlovsdag - dagen der markerer folkestyrets indførelse i 1849.
Desværre er der ikke meget at fejre. For Grundlovens bærende princip om "ingen over og ingen ved siden af Folketinget" trædes dagligt under fode af EU og en broget skare af kommissærer og danske medløbere.
Senest har vi set det i spørgsmålet om genindførelse af grænsekontrollen, hvor den danske regering skal gå på listesko med hatten i hånden og virkelig nedtone et folks helt elementære ret til at kontrollere egne grænser - for ikke at blive slæbt for den såkaldte EU-domstol, der altså åbenbart står over Folketinget.
Danmark har en rolle at spille i verden - vi kan og skal søge inspiration og lære af andre - men det betyder jo ikke nødvendigvis, at alt udefra er godt. Samtidig er vore traditionelle værdier på mange måder et godt eksempel på, hvordan man kan indrette et samfund, som fungerer rimeligt effektivt, men samtidig respekterer den enkelte borgers ret til individualitet - og det kan andre folk lære af.
Imidlertid trædes respekten for individet og det enkelte folks kultur og vaner i vore dage næsten dagligt under fode, fordi love og regler skal harmoniseres i det forenede Europa. En udvikling, der hjælpes godt på vej af vort politiske establishment, som mener, at det er vigtigere at sidde med ved bordet - end blot at få lov til at være i fred for skrivebordsdirektiver opfundet i Bruxelles.
Udviklingen hjælpes yderligere på vej af en kulturelite, for hvem danskheden og danske værdier altid har været en vederstyggelighed. Folk som foragter Morten Korch, dansktoppen og kronhjorten ved skovsøen, og som foragter den enkeltes ret til selv at vælge sine æstetiske idealer - hvor den brede folkelighed betragtes som summen af dårlig smag, og som derfor nødvendigvis må bekæmpes ved lige dele oplysning og tvang - selvfølgelig betalt af de stakkels uoplyste og uvidende borgere selv. For ærligt arbejde og økonomiske realiteter er den slags parnasbaroner selvfølgelig højt hævet over, selv om personlig bjergsomhed bestemt ikke er nogen fremmed egenskab.
Der er nogen, som mener, at al det her EU-halløj er nødvendigt, fordi verden er blevet mere kompliceret. Det er løgn - verden er lige så enkel, som den altid har været - og tilværelsen er altså ikke mere kompliceret, end vi selv gør den til. Regler, love og forordninger udspringer altid af, at nogle mennesker mener, at de har mere ret end andre. Men hvis nu vi passede os selv og ikke bekymrede os så meget om, hvad andre mennesker gør, var det slet ikke nødvendigt med al det bureaukrati.
Hvordan hænger det så sammen med, at jeg så mener, at vi alligevel skal have grænsekontrol? Jo, for der vil altid være nogle fæhoveder, som ikke overholder reglerne. Som misundeligt ser til, at nogle mennesker har evnen til at skabe værdier - og ikke selv har den grundlæggende tålmodighed, som det kræver. Det er æresløse parasitter, som stjæler, hvor de kan komme af sted med det.
Oprindelig var det nationerne og hele statens rationale - det er derfor vi betaler skat. Vi betaler staten for at sikre vort liv, velfærd og ejendom. Derfor har staten også ret til at kontrollere, hvem der opholder sig på vort territorium - for folk, der ikke respekterer vort liv og vores ejendomsret har intet at gøre her.
Vi har senest også set, hvordan en smitsom sygdom - en moderne pest - spredes over grænserne i Europa - på samme måde som narkotika. Den slags skal vi naturligvis beskytte os mod - og det kan kun gøres ved en effektiv grænsekontrol.
Pudsigt nok har Danmark i sin tid været førende i forbindelse med vedtagelsen af FNs deklaration om oprindelige folks rettigheder til blandt andet egen kultur, love, politiske institutioner og sprog. På den baggrund er det underligt, at danske politikere ikke respekterer det danske folks krav på samme, når de som dygtige skoleelever straks render til Bruxelles og pænt spørger om lov til at gøre et eller andet i Danmark - og straks retter ind, når kommisærerne løfter pegefingeren!
Det grænseløse Europa er en grænseløs dumhed. Så lad os bruge denne grundlovsdag til at markere, at i Danmark er det naturligvis det danske Folketing, som bestemmer - og hverken italienske bjergbønder, østmafiosi eller belgiske bureaukrater. Hvis de mener noget andet, ja, så kan de rende og hoppe...
God grundlovsdag!

Jesper

1 kommentar:

papagreenfoto sagde ...

hej Jesper

i mine øjne glemte du et meget vigtigt indslag omkring D.5 Juni grundlovsdag ,
Det er nemmeligen årzå " FAR`S dag " i dag

http://www.historie-online.dk/special/farsdag/index.htm