mandag den 9. maj 2011

LangdalenSøndagsturen gik til Langdal Plantage og ikke mindst selve Langdalen.
Denne mærkelige dal er nærmest en hulvej omgivet af stejle skrænter, hvor der står store egetræer. Træernes løvdække skygger, og dalens bund ligger nærmest i et halvmørke - og giver derfor plads til en helt speciel flora, der mest af alt leder tankerne hen på regnskov eller sågar jungle.
Vegetationen består for en stor dels vedkommende af bregner og mosser - og her i skovens dybe, stille ro og mørke er der en helt speciel stemning. Langdalen er ikke alle steder lige let fremkommelig - og når man går ned igennem dalen, bør man huske på, at man også skal op igen. Det foregår enten ved at gå tilbage igen - eller ved at tage en trappe, som er bygget ind i jorden med træ og ikke særlig handicapvenlig. Trappen leder op i plantagen, hvor der netop nu blandt andet er mulighed for at opleve den nyudsprungne bøgeskov med det grønne lys. Det var også her, at vi mødte årets første stålorm.
Søndag var også Skovens Dag - men det var nu ikke derfor, vi var i skoven. Jeg mener nemlig, at man skal gå i skoven, hvis man har lyst til det - og ikke fordi en eller anden tåbelig informationsmedarbejder i Skov- og Naturstyrelsen med departemental opbakning og klappen i hænderne nu synes, at der skal slås et slag for skoven. I det hele taget finder jeg, at alle de dage, uger og måneder, som efterhånden er tilegnet et eller andet veldædigt formål, er en af tidens store tåbeligheder.
Specielt forarger det mig, at netop Tranum Skovdistrikt arrangerer en masse ting for børn på denne skovens dag. Disse offentligt ansatte, velmenende såkaldte naturvejledere er dermed med til at ødelægge grundlaget for mere systematisk arbejde med friluftsaktiviteter og naturen, som det for eksempel foregår i spejderbevægelsen. For offentligt ansatte er enhver form for frivilligt arbejde en vederstyggelighed - og det kan derfor ligne en tanke, når man kopierer det store og frivillige arbejde, som foregår i børne- og ungdomsorganisationerne.
Jeg er ikke i tvivl om, at Naturstyrelsen gør det i den bedste mening - men folks fritid bør nu være deres eget anliggende - og ikke en opgave for højt gagerede offentligt ansatte. Det er trods alt skatteyderne - den produktive del af befolkningen - som skal betale! Og hver gang staten bruger en krone på den slags luksus, er der en krone mindre til de syge og de gamle.

Jesper

2 kommentarer:

Lyngby sagde ...

Her er jeg bestemt ikke enig med dig Jesper

Skovens Dag er jo også en mulighed for at åbne folks øjne for de muligheder, naturen byder på. Så kan man håbe, at folk gør brug af skoven, eller melder sig ind i de spejderkorps, som flere steder er en del af Skovens Dag.

Her i den lokale Uhrehøje Plantage er Skovens Dag en udløber af, at Vesthimmerlands Kommune for nogle år siden var på nippet til at sælge skoven - du ved man tisser i bukserne, for at skaffe penge nu og her. Det blev forhindret af de organisationer, som bruger skoven, og disse meget forskellige organisationer har siden stået sammen om arrangementet, bl.a. for at vise, at egnens borgere vitterligt gør brug af Uhrehøje Plantage.

Jeg har sammen med min skole og mine egne drenge haft mange gode oplevelser i selskab med naturvejledere. Og minde drenge er, som du ved, også spejdere. Begge ting har sine kvaliteter.

Jesper Hansen sagde ...

Jamen, så uenige er vi da ikke - jeg synes, at det er flot, at en række organisationer og virksomheder i Vesthimmerland kan gå sammen om en begivenhed som for eksempel skovens dag. Det er et godt eksempel på det private initiativ - og den slags har selvfølgelig min opbakning.
Men det jeg skriver er, at det ikke er det offentliges opgave at drive konkurrerende virksomhed til private og organisationer - og dermed er det heller ikke en offentlig opgave at drive naturvejledning. I min verden bør den offentlige sektor indskrænkes til at sikre borgernes ejendom,liv og velfærd samt sikre samfundets infrastruktur. Denne opgave forplumres gang på gang i dagens Danmark, fordi diverse offentlige paver har travlt med at udbygge deres små imperier til alt andet end hovedopgaven.
Netop i Vesthimmerland har I jo fået at mærke, hvad det vil sige, at politiet bliver sparet væk, fordi pengene åbenbart skal bruges til andet end det offentliges kerneområder.
Jeg tror, at det er bedst, hvis man holder sig til det, der er ens virkelige opgave - og det vil sige, at det offentlige skal tage sig af blandt andet vores sikkerhed - og så skal man overlade spejderiet til spejderne.