søndag den 22. maj 2011

Donnerwetter!

Så kom årets første rigtige tordenbyge - med masser af livgivende vand til den tørstende jord.
Desværre afslører tordenbygen også ubønhørligt mit problem med faldet og dræningen af gårdspladsen. Der forestår et større entreprenør-projekt med at få fliserne lagt om. Jeg har egentlig villet i gang længe, men har tøvet lidt, da der er noget, som tyder på, at jeg måske skal have lagt nyt el-kabel til værkstedet. Først når den sag er klaret, vil jeg gå i gang.
Ellers var regnvejret - så beskedent det end var - noget, som vi virkelig trængte til. I følge DMI's tørkeindeks ligger vi i et område, hvor der p.t. er høj risiko for tørke i år - og her kommer regnen helt til sin ret. Da jeg samtidig netop har hyppet de sidste kartofler og blandt andet plantet rødkål og sået andet hold gulerødder, blev jeg derfor helt overstadigt glad, da temperaturen ved middagstid drønede i vejret - og der samtidig kom mørke skyer fra syd.
Selve tordenvejret gik øst om os og gav kun fem millimeter regn, selv om det så voldsomt ud - men bagefter fortsatte regnen og det endelige facit endte på godt ti millimeter - ikke nok, men godt nok!
Så ærlig talt: Donnerwetter er nok en dårlig overskrift - jubi, det regner, ville nok have været mere passende.

Jesper

1 kommentar:

S.E.Hendriksen sagde ...

"Livet på landet er besværligt, man må selv lave alt kvindearbejdet."

Vincent van Gogh i et brev til sin bror Theo.