søndag den 29. maj 2011

Arktisk smøl

For tre uger siden var der arktisk topmøde i Nuuk. Det var Arktisk Råd, min tidligere arbejdsplads, som havde ministerråds-møde i den grønlandske hovedstad.
Jeg havde i den forbindelse egentlig planlagt at bringe en længere artikel her på bloggen om Arktis og ikke mindst Arktisk Råds bidrag til forvaltningen af de enorme og øde områder omkring Nordpolen. For det er spændende stof, som imidlertid ikke altid er lige nemt at følge med i for udenforstående.
Således også for undertegnede, som har ventet på en opdatering af Arktisk Råds hjemmeside siden ministerrådsmødet. Jeg kan blot konstatere, at det endnu ikke er sket - og ærgre mig over, at man valgte at spare min stilling væk sidste år. For da der sidst var ministerrådsmøde i Tromsø i 2009, var hjemmesiden faktisk opdateret allerede 36 timer efter mødet. Internettet er et pragtfuldt og hurtigt medie, som har sin store styrke netop, når store mængder information skal formidles - for eksempel i forbindelse med en begivenhed som ministerrådsmødet, hvor alle formandsposter cirkulerer rundt mellem medlemslandene. Det er desværre ikke den eneste gang, jeg har mødt en forbløffende forskel mellem ambitioner og præstationer i den sammenhæng, men det vil her nok føre for vidt at gisne om årsagen hertil.
Heldigvis har jeg stadig en god del af mit arktiske kildenet intakt - og min gode ven Benny Kokholm har som altid forsynet mig med gode billeder fra store begivenheder i Nuuk.
Specielt det øverste foto bringer gode minder fra min tid i rådet med kendte mennesker på tilhørerpladserne og især flagene fra de arktiske lande og de oprindelige folks organisationer. Disse flag var i en årrække en del af min faste rejsebagage - og vi har mange gange kort før et mødes åbning bakset med at få de her flag op på en væg, så den formelle ramme om mødet var i orden.
Med til mit rejsegods var også altid "The Galve". Det er den hammer, som symboliserer formandsskabet i Arktisk Råd. Hammeren er en oprindelig høvding-hammer fra Alaska - og den overrækkes officielt til den nye formand som afslutning på ministerrådsmødet. På billedet er det Carl Bildt, den svenske udenrigminister, som stolt løfter the Galve op som symbol på, at Sverige har overtaget formandsposten fra Danmark/Grønland/Færøerne.
På ministerrådsmødet blev der blandt andet vedtaget en historisk aftale om samarbejde på Search-and-Rescue-området. Det er første gang, at der er indgået en bindende aftale mellem landene i Arktisk Råd - og den tilgodeser et stort behov. Jeg håber inderligt, at den aftale vil komme til at fungere bedre end rådets hjemmeside. For når folk i Arktis er i nød, kan det jo ikke nytte noget at vente tre uger, før der sker noget.

Jesper

Ingen kommentarer: