søndag den 6. marts 2011

Øboere på skolebænken

Skønt det modsatte er bevist adskillige gange, trives der blandt landets magthavere en tyrkertro på, at store enheder er mere effektive end små.
Derfor lukker vores skole her på Øland til sommer. Der har ellers været skole i området siden 1500-tallet, men respekt for historie og traditioner er jo ikke lige det, som kendetegner den politiske elite. - Nej, siger de - væk med det gamle skidt, lad os lave noget nyt og stort.
Men når det nu ikke kan være anderledes, så er det en situation, som rummer store muligheder for et aktivt lokalsamfund som her på Øland. Det viste et borgermøde lørdag eftermiddag, hvor cirka halvdelen af områdets beboere - hvilket vil sige flere end 100 - var mødt frem for at diskutere, hvad man i fremtiden kan bruge skolebygningen og området rundt om til.
Ideerne kan vel bedst samles i ordet samlingshus, hvor der kan blive plads til en masse fælles aktiviteter. Forslagene spændte lige fra fællesspisning til værksteder for områdets hobbyfolk og kunstnere. Selvfølgelig var der også en masse ideer til sportslige udfoldelser, som jo er så moderne i vore dage - forstå det, hvem der kan.
Nu forestår der så et større arbejde for Netværk Øland med at få sat struktur på forslagene samt ikke mindst helt sikkert hårde forhandlinger med kommunen om, hvem der nu skal betale for driften af skolebygningen. For en ting er sikkert - politikerne vil hellere bruge skattekronerne på DJØFere og andre bureaukrater end på borgerne - som jo ellers er dem, der betaler.
Næste møde bliver i begyndelsen af april.

Jesper

Ingen kommentarer: