torsdag den 27. januar 2011

Journalistisk konkursus

Min gode ven, journalist og kommunika-tionsrådgiver Steen Bjerre, fik bogstavelig talt kaffen i den gale hals, da han på forsiden af Nordjyske Stiftstidende torsdag læste, at firmaet bag Gjøl-troldene var gået konkurs - selv om firmaet udelukkende er i betalingsstandsning.
Som en anden Gjøl-trold sprang han til tasterne og korreksede Stiften i et læserbrev, som jeg er helt enig i - og derfor tillader mig at citere et uddrag fra:
NORDJYSKE Stiftstidende begik torsdag 27. januar 2011 en dum lærebogsfejl, da man på forsiden udskreg virksomheden bag Gjøl-troldene som værende gået konkurs. Af en artikel inde i avisen fremgår imidlertid, at der er tale om en betalingsstandsning. Og – hvad der åbenbart har forbigået redaktionens opmærksomhed – er der himmelvid forskel.
En betalingsstandsning indtræffer, når en skyldner på grund af økonomiske vanskeligheder undlader at betale sine forfaldne gældsforpligtelser. Hvis man i en virksomhed finder, at man er insolvent – altså ude af stand til i rette tid at betale enhver sit – kan virksomheden over for skifteretten anmelde betalingsstandsning. En sådan anmeldt betalingsstandsning kan vare op til 12 måneder og har i praksis den effekt, at virksomhedens økonomi bliver låst fast, så der er mulighed for at forhandle med kreditorerne om en akkord eller lignende. Med andre ord: Betalingsstandsningen er et middel til at redde, hvad reddes kan, herunder at bringe virksomheden på fode igen hvis dette på nogen måde er praktisk muligt. Der er mange eksempler på, at det er lykkedes, ligesom der er mange tilfælde, hvor betalingsstandsningen er første skridt mod virksomhedens endeligt.
Helt anderledes forholder det sig med en konkurs. Her er der tale om et retsmiddel, hvorved en skyldners formue bliver fordelt mellem samtlige kreditorer, når det gennem en konkursbegæring er fastslået, at virksomheden er ude af stand til at betale sine kreditorer. Såvel fysiske som juridiske personer såsom aktie- og anpartsselskaber kan erklæres konkurs ved at der bliver afsagt et konkursdekret. En begæring om konkurs kan indgives af en kreditor eller af virksomheden selv, og den behandles ligeledes af skifteretten, som også står for behandlingen af konkursboet. (,,,)

Der muligt, at virksomheden bag Gjøl-troldene ender med at måtte dreje nøglen om, men det er ikke avisens opgave at konkludere dette – slet ikke på et tidspunkt, hvor det ikke er kommet så vidt endnu.
Godt brølt, Steen. Det er desværre et stort problem, at medierne konkluderer på historier, uden at der er reel dækning for konklusionen, blandt andet fordi sprogforståelse, indsigt og paratviden tilsyneladende ikke vægtes særlig højt blandt vore dages journalister.
I min tid som informationschef i Nuuk kommune måtte jeg adskillige gange rydde op efter journalister, som hævdede, at en medarbejder var blevet bortvist, på trods af at der var tale om, at vedkommende var suspenderet. Og i debatten om vindmøllerne i Østerild Plantage er der ganske mange journalister, der er kørt galt i forskellen mellem fredskov og fredet skov.
Jeg skal ikke gøre mig klog på, om den slappe sprogbrug skyldes dumhed eller blot de stigende produktionskrav og et øget behov for skarpe vinkler i mediernes hårde konkurrence. Men journalisterne på Nordjyske Stiftstidende gør nok klogt i at lytte til Steen Bjerre - ikke mindst i sagen om Gjøl-virksomheden. For den lille Limfjordsby har som bekendt to turistattraktioner. Den ene er trolde-virksomheden, den anden er tjærepladsen - og sidstnævnte attraktion kan meget passende bruges til at dyppe sjuskede journalister i tjære og bagefter rulle dem i fjer!

Jesper

Ingen kommentarer: