fredag den 3. september 2010

Høsten i hus

De seneste dage har landmændene - godt hjulpet af det fine vejr - arbejdet i døgndrift med at bringe årets høst i hus.
Det er selvfølgelig noget, som vi ikke kan undgå at høre og mærke her midt i kornkammeret. Natten til torsdag blev naboen færdig med høsten, som fortrinsvis består af hvede. Jeg har forstået det sådan, at det vistnok har været en ganske glimrende høst, selv om det så lidt tvivlsomt ud i forrige uge. Man skal jo som bekendt ikke sælge skindet, før bjørnen er skudt.
Selv om naboens korndynge ser imponerende ud og kan fylde adskillige lastbiler (Red.anm.:10 træk viste det sig fredag), så er det kun en dråbe i havet. Sidste år var den samlede hvedehøst i Danmark på næsten seks millioner tons.
Men selv om kornet er bjærget, er arbejdet ikke slut for bønderne. For nu skal den kommende sæson forberedes, så høsten også næste år kan blive tilfredsstillende. Der skal pløjes og harves og så videre, så nogle dage endnu kan vi glæde os over voldsom aktivitet i området - og så ellers vente til den 4. oktober, hvor der skal være høstfest i Johns garage.
Samtidig med høsten er det også blevet jagttid. Onsdag morgen gik det løs nede ved Ulvedybet. Det er jægernes store fest - og der vil nok gå nogle dage, inden det bliver hverdag igen. Men det er altså også en del skud, der skal fyres af. Et af de mest populære byttedyr er gråænderne, som må bidrage til den årlige jagtstatistik med 570.000 individer på landsplan. Det skal dog med, at en del af disse er udsatte ænder.
Men sådan er det - og sådan har det altid været. De sidste sommerdage og de første efterårsdage er høsttid, hvor vi fylder forrådskamrerne til vinter. Og hvor det godt, at alskens moderne påfund som EU, internet, urbanisering, miljøfanatikere og emsige politikere endnu ikke har fået sat en stopper for vores traditionelle levevis.

Ha' det
Jesper

Ingen kommentarer: