torsdag den 26. august 2010

Mystisk vejnavn

Når jeg kører til Aalborg, passerer jeg et vejskilt, hvor der står Kytternevej. De første gange irriterede det mig, for jeg tænkte, at folkene i Jammerbugt kommunes tekniske forvirring da vist ikke rigtig kan stave. For var det ikke et "s", der var gledet ud i Kystternevej?
Men som tiden gik, begyndte jeg egentlig også at undre mig over navnet kystterne. Det er nemlig et meget gammelt ord for havterne - og slet ikke almindeligt at bruge i dag.
Til sidst blev nysgerrigheden for stor - og jeg har nu undersøgt sagen. Den er god nok - vejen hedder faktiske Kytternevej. I følge Ordbog over det danske sprog er en kyt en lille høj af sammenblæst flyvesand. Ordbogen nævner blandt andet forst-udtrykket kytte-hede, som altså er en hede med sådanne forhøjninger af flyvesand.
Aktuelt er Kytterne et område uden for Haldagerdæmningen med strandeng, som ind i mellem oversvømmes af saltvand. Floraen i dette område er helt speciel - og man kan blandt andet finde den navnkundige læge-kokleare, som også kendes fra Grønland. Planten har et meget højt indhold af C-vitamin og var i sin tid en væsentlig C-vitamin-kilde for inuitterne. Planten har forresten også reddet livet for mangen en sømand i de arktiske områder i gamle dage.
Så den er altså god nok - de kan godt stave i Jammerbugt kommune. For vejen hedder altså Kytternevej og fører naturligt nok til Kytterne.
For de ornitologisk interesserede skal det lige med, at området ved Haldagerdæmningen de seneste år på denne årstid har været tilholdssted for unge fiskeørne, som gerne giver flyveopvisning til ære for trafikanterne på Haldagervej og Vejlen. Blandt andet så Dina og jeg to fiskeørne på stedet søndag sidst på eftermiddagen.

Ha' det
Jesper

Ingen kommentarer: