søndag den 3. januar 2010

Vandet er stift

Jeg kunne allerede før jul vise de første billeder af is på Limfjorden. Nu efter en længere periode med frost må vi til at regne med, at det i den kommende tid vil gå stærkt med isdannelserne i de indre danske farvande - i hvert fald hvis meteorologernes forudsigelser står til troende.
Man kan danne sig et overblik over issituationen ved at klikke ind på DMI's hjemmeside. Her er et enkelt iskort, der dog ikke dækker Limfjorden og Ringkøbing Fjord.
Man kan også klikke sig ind på Søværnets Operative Kommandos hjemmeside, hvor der findes en komplet isoversigt under ismeldinger. Af iskortet fremgår det, at der i dag er is med koden 2110 her ved Aalborg vest for Egholm. Der findes en forklaring til koden her, og 2110 betyder spredt drivis dækkende mellem 1/10 og 4/10 af overfladen, isen er 10 - 15 cm tyk i små isflager på mellem 20 og 100 meter i diameter, og endelig at man vurderer at skibsfarten kan foregå uhindret.
Ansvaret for Statens Istjeneste overgik 1. januar 1996 til Søværnet. Samme vinter var i øvrigt den seneste vinter, hvor der har været foretaget isbrydning i danske farvande. De danske isbrydere har dog ikke været inaktive af den grund, da Danmark og Sverige har en samarbejdsaftale om isbrydning - og danske isbrydere har flere gange de seneste år været indsat i Østersøen. Søværnet råder over tre isbrydere - Danbjørn, Isbjørn og Thorbjørn.
Desuden er der truffet aftale om isbrydning på Limfjorden vest for Aalborg med Bugserselskabet Goliath, da statsisbryderne har for stor dybgang til at operere i denne del af fjorden. Isbryderne og Goliath disponeres af Søværnets Operative Kommando i samarbejde med det såkaldte Isbrydningsråd.
Isbryderne er hver vinter fra den 15. december og frem til 31. marts klar til indsats med kort varsel. Isbryderne har en samlet fast stab på 11 medarbejdere. Herudover trækker man på personel fra søværnet, hvis altså isbryderne skal i tjeneste.
Danbjørn og Isbjørn er begge bygget på Odense Stålskibsværft i midten af tresserne, og Thorbjørn er bygget på Svendborg Værft i 1981. Man kan læse mere om danske isbrydere her.

Ha' det
Jesper

Ingen kommentarer: