mandag den 16. november 2009

På Kastellet

I sidste uge var jeg i København for at deltage i en lang række møder i Arktisk Råd. Tirsdag drejede det sig om et møde i rådets arbejdsgruppe for katastofeberedskab og -forebyggelse.
Mødet fandt sted på Kastellet - og jeg må indrømme, at her kan man virkelig føle historiens vingesus.
Kastellet blev i sin tid planlagt af Christian den fjerde, men det blev hans søn Frederik III, som byggede det i perioden 1662 - 65. Siden har det flotte bygningsværk stort set ikke skiftet udseende, men blev dog totalt moderniseret i slutningen af 1900-tallet med hjælp fra den allesteds nærværende Mærsk McKinney-Møller.
Og som sagt - historien hviler tungt over stedet. Her sad Struense fængslet i tre måneder, mens han ventede på at blive parteret. Kastellet forsvarede i 1807 København mod englændernes angreb under verdens første terror-bombardement, men måtte overgive sig sammen med resten af byen. Kastellet blev som noget af det første besat under Tysklands besættelse af Danmark den 9. april 1940. Det tjente derefter som tysk fængsel. Efter krigen fik tyskerne deres egen medicin at smage, da blandt andre dr. Best sad fængslet her.
Bygningerne bruges i dag til militær-administrative formål, og forsvarschefen har pligt til at bebo kommandant-gården, så der skal jo nok være housewarming en af de nærmeste dage.
Vort møde fandt sted i Hjemmeværns-kommandoen, som har til huse i Generalstok. Alle husene har navn efter deres oprindelige formål, og Generalstok var stedet, hvor generalerne oprindeligt boede. En af bygningerne hedder Elefantstok. Det skyldes dog ikke, at den danske hær tidligere som en anden Hannibal holdt elefanter, men derimod, at der lå et marketenderi - kantine på nudansk - med navnet Elefanten i bygningen. Elefantstok er i dag den fysiske ramme for Forsvarets Efterretningstjeneste, og de har sikkert snabelen nede i et eller andet, så det skal såmænd nok alligevel vise sig at være et ganske passende navn.
Mødelokalet var Hjemmeværns-kommandoens parolesal, der ligger ganske ydmygt oppe under loftet for enden af en lang gang. Ydmyge er til gengæld ikke stolene i salen, som alle havde Hjemmeværnets våben broderet med guldtråd på stoleryggen. Lidt kongerøgelse skal der jo være plads til i de militære systemer - ellers er det ikke helt rigtigt.
Adgangskontrollen til Kastellet og dets bygninger er i øvrigt påfaldende afslappet, når man tager i betragtning, at det er centrale dele af det danske forsvar, som har til huse her. Men bygningerne er så snirklede og fyldt med lange gange tilbage fra 1600-tallet, at en eventuel terrorrist alligevel ikke har en kinamands chance for at finde rundt.
Kastellet bevogtes af Livgarden med dens karakteristiske små, røde skilderhuse. Der er vagtskifte hver dag klokken 12. Det nåede jeg desværre ikke at se, men jeg kan til gengæld berette, at Kastellets kantine tirsdag blandt andet bød på hjemmelavet sylte. Det smagte herligt!
Kastellet er forståeligt nok lidt af en turistmagnet, og der er offentlig adgang til de udendørs områder hver dag i de lyse timer. Det kan kun anbefales, hvis vejen alligevel falder forbi København.

Ha' det
Jesper

Ingen kommentarer: